Asociacija Academia Salensis

 Asociacija Academia Salensis įsteigta 2004 metais. Mokyklos mokslinis vadovas ir idėjinis lyderis yra Varšuvos universiteto Bendrosios lingvistikos, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedros vedėjas, Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Axelis Holvoetas.

Asociacijos veiklos sritys yra mokslinė-tiriamoji veikla, informacinės visuomenės formavimo, regioninės kultūros bei meno sklaidos, kultūros ir verslo artinimo, tarptautinių kultūros, meno bei verslo ryšių plėtojimas.

Asociacijos Academia Salensis nariai – Lietuvos ir užsienio lingvistai. Šiuo metu Asociacijoje yra 35 tikrieji nariai ir 12 garbės narių.

Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba (7 narių valdyba renkama visuotinio narių susirinkimo vienerių metų kadencijai) ir vienasmenis valdymo organas – direktorius (renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 metų kadencijai). Asociacijos Academia Salensis direktorius nuo 2004 m. yra prof. habil dr. Axelis Holvoetas.

Šiuo metu (nuo 2017 metų rugpjūčio 2 d.) Asociacijos valdybą sudaro: Valdybos pirmininkė – doc. dr. Vaiva Žeimantienė, nariai: prof. dr. Albinas Drukteinis, prof. habil dr. Axelis Holvoetas, dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, prof. dr. Inesa Šeškauskienė, doc. dr. Jurgis Pakerys, dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė.

Asociacijos veiklos dokumentai: