Academiae Grammaticorum Salenses

Vienas pagrindinių asociacijos Academia Salensis veiklos aspektų yra kalbotyros vasaros mokyklų Academiae Grammaticorum Salenses organizavimas. Pirmoji kalbotyros vasaros mokykla buvo surengta 2004 metų rugpjūčio pirmąją savaitę Salų dvare (iš čia kilo ir mokyklos pavadinimas). Ir jau aštuonerius metus iš eilės rugpjūčio mėnesio pirmąją savaitę mokykla suburia ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių ar net labiau nutolusių šalių lingvistus. Mokyklos iniciatoriai yra prof. habil. dr. Axelis Holvoetas ir dr. Gina Kalvaliūnaitė-Holvoet. Pagrindiniai mokyklos tikslai – supažindinti Lietuvos ir kaimyninių regionų akademinę bendruomenę su naujausiomis pasaulinės lingvistikos tendencijomis bei pasiekimais, skatinti Lietuvos ir užsienio lingvistų bendravimą bei bendradarbiavimą. Tradicinei lietuvių kalbotyrai būdingas uždarumas, konservatyvumas, dėl šių ir dėl kitų (pavyzdžiui, istorinių) aplinkybių tradicinė lietuvių kalbos gramatika yra smarkiai atitrūkusi nuo pasaulinio lingvistikos progreso, todėl dažnai ir dėl naujausiais lingvistikos pasiekimais pagrįstų tyrimų stokos, ir dėl adekvačios terminijos stygiaus lietuvių kalbos duomenys nepatenka į tipologinius pasaulio kalbų žemėlapius. Kalbotyros vasaros mokyklų programoje, be ryškiausių lingvistikos krypčių (konstrukcijų, generatyvinės, kognityvinės gramatikų bei kt.), itin daug dėmesio skiriama ir kalbų tipologijai. Taigi kalbotyros vasaros mokyklos Academiae Grammaticorum Salenses yra ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono mastu reikšmingas lingvistikos renginys, tai patvirtina gausus (ir kasmet vis gausėjantis bei geografiškai įvairėjantis) būrys dalyvių iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos, Suomijos, Vokietijos ir net Izraelio.

Kalbotyros vasaros mokyklose paskaitas yra skaitę daugelis žymių lingvistų. Pirmiausia paminėtini pasaulinio garso tipologai Vladimiras Plungianas, Ekaterina Rakhilina, Antonas Zimmerlingas, Bernhardas Wälchlis, Nicole Nau, Irena Sawicka, Peter Arkadiev. Mokyklos mokslinis vadovas Axelis Holvoetas skaitė paskaitas gramatinių funkcijų ir kitais aktualiais sintaksės klausimais, generatyvinės gramatikos kursą net kelerius metus iš eilės skaitė Pawełas Rutkowskis, su konstrukcijų gramatika mokyklos dalyvius supažindino Mirjam Fried, įvadą į kognityvinę gramatiką ir blendingo teoriją skaitė Agata Kochańska, net keliose mokyklose dalyvavo ir aktualius interpretacinių rėmų semantikos, sintaksės, semantikos ir informacinės struktūros sąveikos klausimus nagrinėjo Jadwiga Linde-Usiekniewicz, istorinės kalbotyros ir etimologijos sekcijai kasmet vadovauja Wojciechas Smoczyńskis, aktualias gramatinimo proceso problemas analizavo Kasperis Boye (su mokyklose skaitytomis paskaitomis plačiau galima susipažinti svetainės skyrelyje Medžiaga). Be paskaitų, kalbotyros vasaros mokyklose dar rengiamos jaunųjų lingvistų konferencijos. Tokiu būdu sudaroma jauniesiems tyrėjams itin reikalinga mokslinių diskusijų terpė, jie skatinami rinktis tyrinėti aktualias lingvistikos problemas.

Siekiant platesnės Salų kalbotyros mokyklose platinamų idėjų sklaidos, mokyklose skaitytų paskaitų pagrindu leidžiama originali knygų serija Bibliotheca Salensis. Šiuo metu jau yra išleistos šešios šios serijos knygos: Bohumilo Vykypělo Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija, Wojciecho Smoczyńskio Laringalų teorija ir lietuvių kalba, Irenos Sawickos Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas, Axelio Holvoeto Bendrosios sintaksės pagrindai, Vladimiro Plungiano Gramatinių kategorijų tipologija (I ir II t.).  Jau baigiama rašyti Paweło Rutkowskio Generatyvinės gramatikos apybraiža. Nuo 2009 m. pradėta leisti nauja serija – Acta Salensia, kurioje publikuojami Salų kalbotyros vasaros mokykloje skaitytų pranešimų pagrindu parašyti ar kitas aktualias temas analizuoją straipsnių rinkiniai ir monografijos. Šiuo metu išleisti du straipsnių rinkiniai: Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.), Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška ir Nicole Nau, Norbert Ostrowski (eds.), Particles and Connectives in Baltic.

Be mokslinių interesų, Salų kalbotyros mokyklų rengėjai ir dalyviai siekia atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į apleistą ir griūvantį Salų dvarą. Bendradarbiaujant su Salų miestelio bendruomene ir M. K. Čiurlionio paveldo fondu, ne kartą buvo inicijuotos viešos diskusijos Salų dvaro likimo klausimais, siekiant, kad būtų surasta būdų dvarą restauruoti ir pritaikyti bei išlaikyti jį visuomeninėms reikmėms.

Kasmet kalbotyros vasaros mokyklų metu yra organizuojami koncertai, lėlių spektakliai Salų miestelio ir apylinkių gyventojams. Nuo 2009 metų minėtieji pramoginiai renginiai tapo kasmetiniu visų laukiamu ir gausiai lankomu Muzikos festivaliu. Aukšto meninio lygio atlikėjų koncertai yra puiki dovana ir reta pramoga vietiniams gyventojams, nes garsūs atlikėjai į šį nuo sostinės nutolusį regioną retai teužsuka.

Kalbotyros vasaros mokykla Academia Grammaticorum Salensis suteikia galimybę ne tik pagilinti savo lingvistines kompetencijas, pabendrauti su kolegomis bei užmegzti ryšius, bet ir maloniai praleisti laiką nuostabios gamtos supamame ir senove dvelkiančiame Salų dvare.