Asociacija Academia Salensis

 Asociacija Academia Salensis įsteigta 2004 metais. Mokyklos mokslinis vadovas ir idėjinis lyderis yra Vilniaus universiteto išskirtinis profesorius habil. dr. Axelis Holvoetas.

Asociacijos veiklos sritys yra mokslinė-tiriamoji veikla, informacinės visuomenės formavimo, regioninės kultūros bei meno sklaidos, kultūros ir verslo artinimo, tarptautinių kultūros, meno bei verslo ryšių plėtojimas.

Asociacijos Academia Salensis nariai – Lietuvos ir užsienio lingvistai. Šiuo metu Asociacijoje yra 32 tikrieji nariai ir 13 garbės narių.

Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba (7 narių valdyba renkama visuotinio narių susirinkimo vienerių metų kadencijai) ir vienasmenis valdymo organas – direktorius (renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 metų kadencijai). Asociacijos Academia Salensis direktorius nuo 2004 m. yra prof. habil dr. Axelis Holvoetas.

Šiuo metu (nuo 2017 metų rugpjūčio 2 d.) Asociacijos valdybą sudaro: Valdybos pirmininkė – doc. dr. Vaiva Žeimantienė, nariai: prof. dr. Albinas Drukteinis, prof. habil dr. Axelis Holvoetas, dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, prof. dr. Inesa Šeškauskienė, prof. dr. Jurgis Pakerys, dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė.

Asociacijos veiklos dokumentai: