Academia Grammaticorum Salensis Tertia

2006 m. liepos 31 – rugpjūčio 6 d.

  • Tarptautinės kalbotyros mokyklos programa
  • Tarptautinės kalbotyros mokyklos dalyviai

 

    • Rengėjai: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas
    • Rėmėjai: ES struktūriniai fondai, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Kamajų seniūnija, Salų bandruomenė

plakatas_06_Large