Academia Grammaticorum Salensis Septima

Muzikos festivalis, skirtas Salų 560 metų jubiliejui

 

2010 m. rugpjūčio 1–8 d.

 

    • Tarptautinės kalbotyros mokyklos programa
    • Tarptautinės kalbotyros mokyklos dalyviai

    • Rengėjai: asociacija „Academia Salensis“, Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Klaipėdos universitetas
    • Rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Kamajų seniūnija, Salų bendruomenė